Thi Quốc Tịch Mỹ New York

0
60

Trong quá trình thi quốc tịch Mỹ sẽ có phần hỏi dân sự dành cho các ứng viên. Phần câu hỏi này hiện nay bao gồm 128 câu. Ở một số câu, đáp án sẽ thay đổi tuy theo tiểu bang, thời điểm bạn phỏng vấn.

Bên dưới là đáp án về thượng nghị sĩ, dân biểu, thống đốc tiểu bang, thủ phủ của New York.

>> Kinh nghiệm phỏng vấn của người đã thi đậu

Đáp án cho bang New York

Câu 23. Who is one of your state’s U.S. senators now?
Hiện nay ai là một trong những thượng nghị sĩ tiểu bang của bạn.

Xem đáp án tại: http://www.senate.gov/states/NY/intro.htm

Câu 29. Name your U.S. representative. 
Hãy kể tên vị dân biểu của bạn.

Xem đáp án tại: https://www.house.gov/representatives#state-new-york

Câu 61. Who is the governor of your state now?* 
Thống đốc tiểu bang của bạn hiện nay là ai?

Xem thống đốc tiểu bang của bạn tại: https://www.usa.gov/state-government/new-york

Câu 62. What is the capital of your state?
Thủ phủ của tiểu bang của bạn là gì?

Đáp án câu 62: Albany (tham khảo thừ Wikipedia)

Một số câu hỏi có đáp án thay đổi

Câu 30. What is the name of the Speaker of the House of Representatives now?*
Tên của chủ tịch hạ nghị viện hiện nay là ai?

Xem tên chủ tịch hạ nghị viện: https://www.uscis.gov/citizenship/find-study-materials-and-resources/check-for-test-updates

Câu 38. What is the name of the President of the United States now?*
Tên của tổng thống Hoa Kỳ hiện nay là ai?

Xem tên tổng thống Hoa Kỳ hiện nay tại: https://www.uscis.gov/citizenship/find-study-materials-and-resources/check-for-test-updates

Câu 39. What is the name of the Vice President of the United States now?*
Tên của phó tổng thống Hoa Kỳ hiện nay là ai?

Xem tên phó tổng thống Hoa Kỳ tại: https://www.uscis.gov/citizenship/find-study-materials-and-resources/check-for-test-updates

128 câu thi quốc tịch Mỹ

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here