Thi Quốc Tịch Mỹ New York

Thông tin về thượng nghị sĩ, dân biểu, thống đốc tiểu bang, thủ phủ tiểu bang New York. 100 câu hỏi đáp về kiến thức công dân (Civics Test) có đáp án thay đổi theo từng thời điểm và từng tiểu bang. Vì vậy, quý vị ở New York chưa biết cách tìm tên vị dân biểu có thể tham khảo bài viết này.

Đáp án cho bang New York

Câu 20: Who is one of your state’s U.S. Senators now?*
Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?

Đáp án câu 20: http://www.senate.gov/states/NY/intro.htm

Câu 23: Name your U.S. Representative.
Cho biết tên vị dân biểu của bạn.

Tìm đáp án câu 23: Cách tìm tên vị dân biểu của bạn

Câu 43: Who is the Governor of your state now?
Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

Đáp án câu 43: https://www.usa.gov/state-government/new-york

Câu 44: What is the capital of your state?*
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Đáp án câu 44: Albany (tham khảo thừ Wikipedia)

Một số câu hỏi có đáp án thay đổi

Câu số 28: Tổng thống hiện nay tên gì ?
Trả lời: JOE BIDEN.

Câu số 29: Phó Tổng Thống tên gì ?
Trả lời : KAMALA HARRIS.

Câu số 40. Ai đang là Chủ Tịch Tối Cao Pháp Viện?
Trả lời: John Roberts (John G. Roberts, Jr.)
Cập nhật đáp án tại: https://www.uscis.gov/citizenship/find-study-materials-and-resources/check-for-test-updates

Câu hỏi số 46: Đảng của tổng thống hiện nay là gì ?
Trả lời: Đảng DÂN CHỦ.

100 câu thi quốc tịch Mỹ

Cho mình 5 sao nhé!!!