10 bộ đề thi thử TOEIC 2024

Những bộ đề thi thử TOEIC SPEAKING – WRITING mới nhất hiện nay. Các bạn nên tải về in ra làm, canh đúng 2 tiếng như thi thật xong sửa kỹ từng đề mới đạt hiệu quả nha.

Nếu bạn muốn thử kiểm tra trình độ TOEIC của mình. Bạn có thể Thi Thử TOEIC Có Điểm Ngay (45 phút)

Đề 1: https://drive.google.com/drive/folders/1Z8zpArpo1IkN631yFwkD6CJX5ahEWagL
Đề 2: https://drive.google.com/drive/folders/1mAbpIMBz65tziDrB8Lskp2DA_qB7Z_Z7
Đề 3: https://drive.google.com/drive/folders/13lr2xmJAqxAKPkmy6THrEyc1ElASdHku
Đề 4: https://drive.google.com/drive/folders/1j5Eodxi59CKXfot3rEx9NmPg9LjcpNnc
Đề 5: https://drive.google.com/drive/folders/1D8raGaZhSp7rUeBzI7C4bxvkxuAPee3G
Đề 6: https://drive.google.com/drive/folders/1391hkRMeOtmNRglHi6LDlsREHfGD312h
Đề 7: https://drive.google.com/drive/folders/1WDX_fHvYsnvmA09lfCg90rLMyUBL6nXA
Đề 8: https://drive.google.com/drive/folders/1fhhSc8KLxj2fNwdpf6tQ7XhLbtREtkIW
Đề 9: https://drive.google.com/drive/folders/1rVQk8O7kHXuX3sq3jtvz8BzkDIk8zSR_
Đề 10: https://drive.google.com/drive/folders/1u0aQyJrZtfhnW5k6CF92NLbvXOBWm-I2

3.6/5 - (209 bình chọn)