Chính sách quyền riêng tư

Khi bạn truy cập vào website của chúng tôi, những thông tin cụ thể được truyền bằng một quy trình tiêu chuẩn, như địa chỉ IP, loại và phiên bản trình duyệt web được sử dụng, hệ điều hành được sử dụng, website đưa bạn đến và thời điểm vào website.

Theo quy định, chúng tôi sẽ phân tích các dữ liệu này chỉ mang tính thống kê nhằm ngăn xảy ra lỗi và để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chỉ khi có khả năng xuất hiện hành vi lạm dụng liên quan đến các đặt phòng, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin về kết nối để hỗ trợ việc xác định danh tính người có trách nhiệm.

Chúng tôi sử dụng thông tin như thế nào

Chúng tôi có thể sử dụng những thông tin quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi:

  • Để đáp ứng yêu cầu của quý vị và thực hiện các yêu cầu của bạn.
  • Để gửi cho quý vị các thông tin quan trọng về Trang Web, các sự thay đổi về các điều khoản, điều kiện, chính sách và/hoặc các thông tin hành chánh khác của chúng tôi.
  • Để tiến hành các giao dịch.
  • Để gửi cho quý vị các bài học mà chúng tôi tin rằng có thể các bạn quan tâm.

Cam kết bảo mật thông tin

Tiếng Anh ABC cam kết không lấy thông tin khách hàng sử dụng vào việc mua bán, cung cấp thông tin cho đơn vị khác.