Cách nói giờ phổ biến trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có nhiều cách để bạn nói về giờ. Nếu bạn chưa hiểu rõ các quy luật nói giờ trong tiếng anh, điều này thực sự rắc rồi cho bạn đó. Giờ cùng Tiếng Anh ABC tìm hiểu nhé.

Cách nói giờ trong tiếng Anh

  • Giờ đúng: Số giờ + o’clock. Ví dụ: 8:00 – eight o’clock.
  • Giờ hơn: Số phút + past + Số giờ. Ví dụ: 4:08 – eight past four.
  • Giờ kém: Số phút + to + Số giờ. Ví dụ: 9:55 – five to ten.

Ngoài cách nói trên, bạn có thể nói giờ lẻ theo cách: Số giờ + Số phút. Ví dụ: 8:20 – eight twenty; 17:40 – seventeen forty. Với số phút <10, bạn hãy nhớ đọc cả số 0. Ví dụ: 10:03 – ten oh three.

Cách nói giờ đặc biệt

  • Giờ rưỡi: Half past + số giờ (Ví dụ: 12:30 – half past twelve) (12 giờ rưỡi)
  • Giờ hơn 15′: A quarter past + số giờ. Ví dụ: 11:15 – a quarter past eleven; (11 giờ 15)
  • Giờ kém 15′: A quarter to + số giờ. Ví dụ: 5:45 – a quarter to six. (6h kém 15)

Bạn có thể sử dụng a.m với thời gian trong khoảng 0 giờ đến 12 giờ trưap.m với thời gian trong khoảng sau 12 giờ trưa đến 0 giờ. Ngoài ra, để phân biệt 12 giờ đúng buổi trưa và 12 đúng giờ buổi đêm, bạn có thể dùng midnoon hoặc midnight.

Game học cách nói giờ trong tiếng Anh
5/5 - (1 bình chọn)