100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ Louisiana

Thông tin nghị sĩ, dân biểu, thống đốc và thủ phủ tiểu bang Louisiana. Qua đó chuẩn bị kiến thức cho 100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ.

Thi quốc tịch Mỹ Louisiana

Câu 20: Who is one of your state’s U.S. Senators now?*
Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?

Thương nghị sĩ của Louisiana: https://www.senate.gov/states/LA/intro.htm

Câu 23: Name your U.S. Representative.
Cho biết tên vị dân biểu của bạn.

Dân biểu Louisiana: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

Câu 43: Who is the Governor of your state now?
Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

Thống đốc của Louisiana: https://www.usa.gov/state-government/louisiana

Câu 44: What is the capital of your state?*
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Thủ phủ của Louisiana: Baton Rouge (tham khảo thừ Wikipedia)

Nếu quý vị chưa biết cách đọc tên chính xác vị dân biểu của mình. Hãy tham khảo những người xung quanh và người Mỹ bản xứ nhé. Chúc thành công.

Các đáp án chung có thể thay đổi theo thời gian

Câu 20: https://www.senate.gov/senators/states.htm
Câu 23: https://www.house.gov/representatives
Câu 28, 29, 39, 40, 46: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates
Câu 43: https://www.usa.gov/states-and-territories
Câu 44: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_capitals_in_the_United_States
Câu 47: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates hoặc https://www.speaker.gov

Cho mình 5 sao nhé!!!