Dân biểu California tại khu vục bạn sống

Để trả lời cho câu hỏi 23 “Cho biết tên vị dân biểu của bạn”. Quý vị nên chuẩn bị sẵn Zip Code (5 số) nơi mình đang cư trú. (không phải địa chỉ mình đang nhận thư, 2 cái có thể khác nhau)

Để tìm dân biểu tên vị dân biểu ở khu vực bạn sống tại California. Bạn nên chuẩn bị Zip Code (5 số) nơi mình đang cư trú.

Zip Code là mã số bưu điện để khoanh vùng chính xác nơi cư ngụ. Có thể tìm thấy trên các hoa đơn tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm, tiền nhà, báo cáo nhà băng…gửi về nhà hàng tháng.

Quý vị nhớ rằng: cùng 1 thành phố, chỉ cách 1 con đường nhưng Zip Code có thể khác nhau. Cho nên quý vị phải tự tìm Zip Code của mình trong những thứ mà chúng tôi vừa chỉ dẫn nêu trên. Xin đừng hỏi bạn bè cùng thành phố vì họ có thể khác số với quý vị, do đó có thể sẽ bị lẫn lộn.

Lí do là một số địa phương thành phố có 2 hay 3 dân biểu đại diện vì mật độ dân cư khá lớn. Do đó để biết chính xác dân biểu nào đại diện cho khu vực mình đang cư ngụ, chúng ta cần biết Zip Code này.

Cách tìm tên dân biểu California

Quý vị bấm vào đường link bên dưới để được đưa tới trang nhà của Hạ Viện Hoa Kỳ để tìm tên của vị Dân Biểu đại diện cho mình.

Tìm tên vị dân biểu của bạn: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative. Lúc này quý vị sẽ điền Zip Code (5 số) vào và nhấn Find Your Rep.

Tên họ và hình ảnh của vị Dân Biểu Liên Bang trong khu vực gia cư nhà mình sẽ hiện ra. Quý vị ghi xuống và học thuộc tên của vị dân biểu này.

Trường hợp kết quả trả về có thể là 1 trong 2 dân biểu. Quý vị cần điền thêm thông tin về Street Adress, City, State để tìm chính xác vị dân biểu của mình.

Ví dụ: địa chỉ là 9211 BOLSA AVE STE 119, thành phố WESTMINSTER, bang California

Cho mình 5 sao nhé!!!