100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2024 Virginia

Virginia là tiểu bang nhiều người Việt sinh sống và làm việc. Tập trung tại 3 thành phố West Falls Church, Annandale, Springfield.

Trong phần thi 100 câu hỏi dân sự tại tiểu bang Virginia, có thể bạn sẽ gặp các câu hỏi về thông tin về thượng nghị sĩ, dân biểu, thống đốc, thủ phủ bang.

Vì vậy, bạn có thể dựa vào hướng dẫn này để tìm hiểu thật kĩ trước khi tham gia phỏng vấn quốc tịch Mỹ.

Thi quốc tịch Mỹ Virginia

Câu 20: Who is one of your state’s U.S. Senators now?*
Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?

Thương nghị sĩ của Georgia: https://www.senate.gov/states/VA/intro.htm

Câu 23: Name your U.S. Representative.
Cho biết tên vị dân biểu của bạn.

Dân biểu Virginia: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

Câu 43: Who is the Governor of your state now?
Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

Thống đốc của Virginia: https://www.usa.gov/state-government/virginia

Câu 44: What is the capital of your state?*
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Thủ phủ của Virginia: Richmond (tham khảo thừ Wikipedia)

richmond thủ phủ bang virginia
richmond thủ phủ bang virginia

Các đáp án chung có thể thay đổi theo thời gian

Câu 20: https://www.senate.gov/senators/states.htm
Câu 23: https://www.house.gov/representatives
Câu 28, 29, 39, 40, 46: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates
Câu 43: https://www.usa.gov/states-and-territories
Câu 44: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_capitals_in_the_United_States
Câu 47: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates hoặc https://www.speaker.gov

Cho mình 5 sao nhé!!!