100 từ vựng tiếng anh về tính cách con người

100 từ vựng tiếng anh về tính cách của con người – Hơn 100 tính từ giúp bạn dễ dàng miêu tả về tính cách những người bên cạnh bằng tiếng anh.

Video học phát âm đúng các từ vựng tiếng anh về tính cách

100 từ vựng tiếng anh về tích cách

Aggressive /əˈɡrɛsɪv/ Hung hăng, năng nổ
Ambitious /æmˈbɪʃəs/ Tham vọng
Artful /ˈɑrtfl/ Xảo quyệt, tinh ranh

Bad-tempered /ˌbæd ˈtempərd/ Nóng tính
Boastful /ˈboʊstfl/ Khoe khoang, khoác lác
Boring /ˈbɔrɪŋ/ Nhàm chán, chán nản
Bossy /ˈbɔsi/ Hống hách, hách dịch
Brave /breɪv/ Dũng cảm, gan dạ

Calm /kɑm/ Điềm tĩnh
Careful /ˈkɛrfl/ Cẩn thận, kỹ lưỡng
Careless /ˈkɛrləs/ Bất cẩn, cẩu thả
Cautious /ˈkɔʃəs/ Thận trọng, cẩn thận
Childish /ˈtʃaɪldɪʃ/ Ngây ngô, trẻ con
Clever /ˈklɛvər/ Khéo léo, thông minh, lanh lợi
Cold /koʊld/ Lạnh lùng
Competitive /kəmˈpɛt̮ət̮ɪv/ Ganh đua, thích cạnh tranh
Confident /ˈkɑnfədənt/ Tự tin
Considerate /kənˈsɪdərət/ Chu đáo, ân cần
Courteous /ˈkərt̮iəs/ Lịch thiệp, nhã nhặn
Courage /ˈkərɪdʒ/ Can đảm, dũng cảm
Cowardly /ˈkaʊərdli/ Nhát gan, hèn nhát
Creative /kriˈeɪt̮ɪv/ Sáng tạo
Cruel /ˈkruəl/ Độc ác, dữ tợn, tàn bạo, tàn nhẫn
Curious /ˈkyʊriəs/ Tò mò, hiếu kỳ

Decisive /dɪˈsaɪsɪv/ Quyết đoán, kiên quyết
Dependable /dɪˈpɛndəbl/ Đáng tin cậy
Diligent /ˈdɪlədʒənt/ Siêng năng, cần cù
Dynamic /daɪˈnæmɪk/ Năng động, năng nổ, sôi nổi

Easygoing /ˌiziˈɡoʊɪŋ/ Dễ chịu, thoải mái, ung dung
Emotional /ɪˈmoʊʃənl/ Nhạy cảm, dễ xúc động
Enthusiastic /ɪnˌθuziˈæstɪk/ Hăng hái, nhiệt tình
Envious /ˈɛnviəs/ Ganh tị, đố kỵ

Faithful /ˈfeɪθfl/ Chung thủy, trung thành, trung thực
Fawning /ˈfɔnɪŋ/ Nịnh hót, xu nịnh
Frank /fræŋk/ Thẳng thắng, ngay thẳng, bộc trực
Friendly /ˈfrɛndli/ Thân thiện
Funny /ˈfʌni/ Vui vẻ, khôi hài

Generous /ˈdʒɛnərəs/ Hào phóng, rộng lượng
Gentle /ˈdʒɛntl/ Dịu dàng, hòa nhã, hiền lành
Gracious /ˈɡreɪʃəs/ Tử tế, hào hiệp, lịch thiệp
Greedy /ˈɡridi/ Tham lam
Gruff /ɡrʌf/ Thô lỗ, cộc cằn

Hardworking /ˌhɑrdˈwərkɪŋ/ Chăm chỉ
Haughty /ˈhɔt̮i/ Kiêu căng, kiêu kỳ, ngạo mạn
Headstrong /ˈhɛdstrɔŋ/ Cứng đầu, bướng bỉnh
Honest /ˈɑnəst/ Trung thực, chân thật, lương thiện
Humble /ˈhʌmbl/ Khiêm tốn, nhún nhường
Humorous /ˈhyumərəs/ Hài hước, hóm hỉnh, khôi hài

Impolite /ˌɪmpəˈlaɪt/ Vô lễ, bất lịch sự
Industrious /ɪnˈdʌstriəs/ Cần cù, chăm chỉ
Insolent /ˈɪnsələnt/ Láo xược, xấc láo
Intelligent /ɪnˈtɛlədʒənt/ Thông minh, sáng dạ

Jealous /ˈdʒɛləs/ Ghen ghét, ghen tị

Kind /kaɪnd/ Tốt bụng, tử tế

Lazy /ˈleɪzi/ Lười biếng
Liberal /ˈlɪbərəl/ Rộng rãi, bao dung, hào phóng
Lovely /ˈlʌvli/ Đáng yêu, yêu kiều, thú vị
Loyal /ˈlɔɪəl/ Trung thành, trung nghĩa, trung kiên

Malicious /məˈlɪʃəs/ Hiểm độc, hiểm ác
Mature /məˈtʃʊr/ Chín chắn, trưởng thành
Mean /min/ Keo kiệt, bủn xỉn
Merciful /ˈmərsɪfl/ Nhân từ, khoan dung
Mischievous /ˈmɪstʃəvəs/ Tinh nghịch, láu lỉnh

Naive /naɪˈiv/ Ngây thơ, chất phác, thật thà
Naughty /ˈnɔt̮i/ Nghịch ngợm, hư đốn

Obedient /oʊˈbidiənt/ Ngoan ngoãn, vâng lời
Observant /əbˈzərvənt/ Tinh ý, hay quan sát
Open-minded /ˌoʊpən’maɪndəd/ Phóng khoáng, cởi mở
Outgoing /ˈaʊtˌɡoʊɪŋ/ Thân mật, dễ gần, thoải mái
Optimistic /ˌɑptəˈmɪstɪk/ Lạc quan, yêu đời

Pessimistic /ˌpɛsəˈmɪstɪk/ Bi quan, chán đời
Passionate /ˈpæʃənət/ Nồng nàn, nồng nhiệt, sôi nổi
Patient /ˈpeɪʃnt/ Kiên nhẫn, nhẫn nại, bền chí
Polite /pəˈlaɪt/ Lịch sự, lễ phép, lịch thiệp

Quiet /ˈkwaɪət/ Trầm lặng, ít nói

Rational /ˈræʃənl/ Minh mẫn, sáng suốt
Reckless /ˈrɛkləs/ Hấp tấp, liều lĩnh, táo bạo
Responsible /rɪˈspɑnsəbl/ Có trách nhiệm
Romantic /roʊˈmæntɪk/ Lãng mạn, mơ mộng
Rude /rud/ Thô lỗ, hỗn láo, vô lễ, khiếm nhã, bất lịch sự

Secretive /ˈsikrət̮ɪv/ Kín đáo
Selfish /ˈsɛlfɪʃ/ Ích kỷ
Sensitive /ˈsɛnsət̮ɪv/ Nhạy cảm
Serious /ˈsɪriəs/ Nghiêm túc, nghiêm nghị
Shy /ʃaɪ/ Nhút nhát, rụt rè, bẽn lẽn
Silly /ˈsɪli/ Ngớ ngẩn, khờ khạo
Sincere /sɪnˈsɪr/ Thành thật, chân thành, chân thật, thẳng thắng
Sociable /ˈsoʊʃəbl/ Hòa đồng, gần gũi
Strict /strɪkt/ Nghiêm khắc, khắt khe
Stubborn /ˈstʌbərn/ Bướng bỉnh, ngoan cố, ương ngạnh
Stupid /ˈstupəd/ Ngốc nghếch, đần độn

Tactful /ˈtæktfl/ Lịch thiệp, tế nhị
Talkative /ˈtɔkət̮ɪv/ Hoạt ngôn, ba hoa, nhiều chuyện
Tricky /ˈtrɪki/ Gian xảo, thủ đoạn, quỷ quyệt
Truthful /ˈtruθfl/ Trung thực, thật thà, chân thật

Unpleasant /ʌnˈplɛznt/ Khó chịu, khó ưa

Vain /veɪn/ Kiêu ngạo, tự phụ, tự đắc

Wise /waɪz/ Thông thái, khôn ngoan, sáng suốt
Witty /ˈwɪt̮i/ Hóm hỉnh, dí dỏm

Zealous /ˈzɛləs/ Hăng hái, sốt sắng, có nhiệt huyết

Một số câu tiếng anh cơ bản miêu tả tính cách của ai đó

She gets very bad-tempered when she’s tired.
Cô ấy rất nóng tính khi cô ấy mệt.

He is a boring man.
Anh ta là một người nhàm chán.

I’m so exciting.
Tôi là người rất sôi động

My sister is a warm and friendly person.
Chị của tôi là một người ấm áp và thân thiện.

My father is very generous.
Cha của tôi rất hào phóng.

She is ugly but hard-working.
Cô ấy xấu xí nhưng chăm chỉ.

She is beautiful and kind.
Cô ấy đẹp và tốt bụng.

He is intelligent but very lazy.
Cậu ta thông minh nhưng rất lười.

You’re stingy!
Bạn đúng là đồ keo kiệt!

5/5 - (1 bình chọn)