Cách dùng Repeat và Rephrase

Thông thường để ai đó nhắc lại câu vừa nói. Bạn có thể nói “Can you repeat that?”. Tuy nhiên, nếu bạn không hiểu câu hỏi đó. Hãy sử dụng “Rephrase” để yêu cầu người khác nói lại bằng cách khác.

Khi nghe ai đó nói điều bạn không hiểu trong tiếng Anh. Để yêu cầu họ nói theo một cách khác dễ hiểu hơn. Bạn có thể dùng “Would you please rephrase that? I’m not sure I understand what you mean.

Repeat: nói lại, nhắc lại, lặp lại
Rephrase: nói lại một cách khác, bằng các từ khác (để làm rõ nghĩa hơn)

Việc nắm được cách phân biệt và sử dụng repeatrephrase sẽ giúp bạn rất nhiều trong quá trình giao tiếp.

Ví dụ:

What is your marital status?
Tình trạng hôn nhân của ông/bà?

Nếu bạn không nghe không rõ. Xin họ nói lại bằng: Please, repeat. Còn nếu nghe rõ, nhưng không hiểu MARITAL STATUS là gì, mà bạn yêu cầu repeat, họ nói lại nhiều lần bạn vẫn không hiểu.

Nếu nghe rõ nhưng không hiểu. Hãy dùng: please, rephrase. Xin hỏi lại bằng một cách khác.

Lúc này, thay vì hỏi “What is your marital status?”, họ sẽ hỏi cách khác như “Are you single, married, divorced, widow?”. Như vậy bạn đã hiểu ngay lập tức câu hỏi.

Cho mình 5 sao nhé!!!