100 câu thi quốc tịch Mỹ Oregon

100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2022 dành cho tiểu bang Oregon. Tại thành phố lớn Portland cũng có nhiều Việt sinh sống.

Cũng như các tiểu bang khác, Oregon cũng có thượng nghị sĩ, dân biểu, thống đốc và thủ phủ riêng. Vì vậy, quý vị thường trú tại Oregon có thể cập nhật các thông tin trên trong bài viết này.

Các đáp án dành riêng cho bang Oregon

Câu 20: Who is one of your state’s U.S. Senators now?*
Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?

Thương nghị sĩ của Oregon: https://www.senate.gov/states/OR/intro.htm

Câu 23: Name your U.S. Representative.
Cho biết tên vị dân biểu của bạn.

Vị dân biểu của Oregon: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

Câu 43: Who is the Governor of your state now?
Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

Thống đốc Oregon: https://www.usa.gov/state-government/oregon

Câu 44: What is the capital of your state?*
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Thủ phủ của tiểu bang Oregon: Salem (tham khảo thừ Wikipedia)

Salem là thủ phủ của Oregon – Nguồn: Wikipedia

Video 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ chung

Cập nhật đáp án 100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ cho các tiểu bang khác

Câu 20: https://www.senate.gov/senators/states.htm
Câu 23: https://www.house.gov/representatives
Câu 28, 29, 39, 40, 46: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates
Câu 43: https://www.usa.gov/states-and-territories
Câu 44: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_capitals_in_the_United_States
Câu 47: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates hoặc https://www.speaker.gov

Như vậy, chúng ta đã có thể cập nhật chính xác thông tin chính xác về tiểu bang Oregon. Trong phần 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ, “câu 23: Cho biết tên vị dân biểu của bạn” là khó tìm đáp án nhất. Quý vị có thể tham khảo bài cách tìm tên vị dân biểu của bạn. Chúc quý vị sớm được công nhận thành công dân Mỹ.