100 câu thi quốc tịch Mỹ Massachusetts

100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2022 dành cho tiểu bang Massachusetts – Thông tin về tổng thống, phó tổng thống, chủ tịch hạ viện, dân biểu có thể thay đổi theo thời gian hoặc từng bang. Quý vị có thể tự cập nhật tại các link bên dưới.

Trong bài này Tiếng Anh ABC sẽ đưa ra các đáp án dành cho bang Massachusetts, đây là tiểu bang cũng có nhiều người Việt sinh sống.

Các đáp án dành riêng cho bang Massachusetts

Câu 20: Who is one of your state’s U.S. Senators now?*
Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?

Đáp án câu 20: https://www.senate.gov/states/MA/intro.htm

Câu 23: Name your U.S. Representative.
Cho biết tên vị dân biểu của bạn.

Đáp án câu 23: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

Câu 43: Who is the Governor of your state now?
Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

Đáp án câu 43: https://www.usa.gov/state-government/massachusetts

Câu 44: What is the capital of your state?*
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Đáp án câu 44: Boston (tham khảo thừ Wikipedia)

Cập nhật đáp án 100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ cho các tiểu bang khác

Câu 20: https://www.senate.gov/senators/states.htm
Câu 23: https://www.house.gov/representatives
Câu 28, 29, 39, 40, 46: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates
Câu 43: https://www.usa.gov/states-and-territories
Câu 44: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_capitals_in_the_United_States
Câu 47: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates hoặc https://www.speaker.gov

Tại tiểu bang Massachusetts quý vị cần lưu ý tên thượng nghị sĩ, tên vị dân biểu, thống đốc và thủ phủ của bang. Còn những đáp án khác không khác những tiểu bang còn lại.

100 câu hỏi thi quốc tịch