Đoạn hội thoại tiếng anh phỏng vấn xin việc ngành Nails

Đoạn hội thoại tiếng anh phỏng vấn xin việc tại ngành Nails – Một vài câu phỏng vấn đơn giản khi đi xin việc tại tiệm nails bằng tiếng anh.

Bạn có thể nói về bằng cấp, kinh nghiệm cũng như hỏi về mức lương và thời gian làm việc bằng tiếng anh.

Bài học tiếng anh giao tiếp nghề nails mở lòng của thợ làm móng ở Mỹ

Một số câu hỏi và trả lời phỏng vấn xin việc nghề nails

A: I saw your help wanted sign. Are you still hiring?
Tôi thấy bảng cần người giúp. Bạn vẫn mướn người phải không?

B: Do you have any experiences?
Bạn có kinh nghiệm gì không?

A: Yes. I did nails for 1 year in Viet Nam.
Vâng. Tôi đã làm nail 1 năm ở Việt Nam.

B: Do you have a beauty certificate?
Bạn có bằng làm đẹp không?

A: Yes. I do. Here.
Vâng. Tôi có. Đây nè.

A: Is this a full time position?
Đây có phải là công việc toàn thời gian không?

B: Yes. We will need someone from 10am to 6pm.
Vâng. Chúng tôi cần một người từ 10 giờ sáng đến 6 giờ tối.

B: Tuesday to saturday.
Từ thứ 3 đến thứ 7.

A: Oh, that sounds great!
Ô, nghe thật là tuyệt!

A: How much do you pay?
Bạn sẽ trả lương cho tôi bao nhiêu?

B: We work on commission.
Chúng tôi trả theo hoa hồng.

B: You take 60% of the bill.
Bạn sẽ lấy 60% của tiền làm được.

B: And tips, of course!
Và tiền bo, dĩ nhiên rồi!

B: The 40% goes to covering my costs.
40% kia sẽ trả những chi phí của tôi.

B: When can you start?
Khi nào bạn có thể bắt đầu làm việc?

A: I could start tomorrow.
Tôi có thể bắt đầu vào ngày mai.

B: Great! Why don’t you come a little early? So we could do your paperwork.
Tuyệt! Vì sao bạn không đến sớm hơn chút vào ngày mai? Để chúng ta có thể làm giấy tờ cho bạn.

B: Is 9:30am okay?
9 giờ sáng mai có được không?

A: That sounds good!
Được!

B: Great! I’ll see you tomorrow.
Tuyệt! Tôi sẽ gặp bạn vào ngày mai.

Để vốn từ vựng về ngành nails thêm phong phú. Bạn có thể học thêm 40 từ vựng tiếng anh ngành nails.

Với đoạn hội thoại tiếng anh phỏng vấn xin việc tại tiệm Nails, Tiếng Anh ABC hi vọng bạn sẽ tìm được công việc tại tiệm nails và có thể trao dồi thêm tiếng anh nghề nails để nói chuyện với khác. Chúc các bạn thành công.

Cho mình 5 sao nhé!!!