9 cấu trúc thông dụng nhất của lời khen trong Tiếng Anh

Có rất nhiều cách để bày tỏ lời khen trong tiếng anh, trong đó có 9 cấu trúc được sử dụng phổ biến nhất.

Nhiều bạn thắc mắc một cách khen một bức tranh đẹp bằng tiếng anh như thế nào hay cách khen ngợi phong cảnh đẹp ra sao? Chỉ cần nắm vững 9 cấu trúc dưới đây, bạn tha hồ mà thể hiện lời khen ngợi của mình rồi nha.

1. Noun Phrase + is/look + (really) + Adjective

Ví dụ:
Your blouse is really beautiful.
This photo is beautiful!

2. I + (really) + like/love + Noun Phrase

Ví dụ:
I really like your dress.
I love your new apartment.

3. Pronoun + is + (a/an) + (really) + Adjective + Noun Phrase

Ví dụ:
That’s a really nice rug.
That’s a great looking car.

4. You + Verb + (a/an) + (really) + Adjective + Noun Phrase!

Ví dụ:
You did a good job!

5. You + Verb + Noun Phrase + (really) + Adv

Ví dụ:
You sang that song really well!

6. You have + (a/an) + (really) + Adjective + Noun Phrase

Ví dụ:
You have a beautiful living room.

7. What + (a/an) + Adjective + Noun Phrase!

Ví dụ:
What a beautiful picture!
What a lovely baby you have!

8. Adjective + Noun Phrase!

Ví dụ:
Nice game!
Good shot!

9. Isn’t + Noun Phrase + Adjective!

Ví dụ:
Isn’t your ring beautiful!

Sau đây là video học 45 câu khen ngợi ai đó, đồ vật hay phong cảnh bằng tiếng anh do kênh Hi English TV thực hiện. Bạn có thể tham khảo nhé:

1.5/5 - (17 bình chọn)