66 tình huống tiếng anh giao tiếp – Phần 2

66 tình huống tiếng anh giao tiếp – Đây là 66 đoạn hội thoại tiếng anh giao tiếp hằng ngày do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp https://americanenglish.state.gov

Phần 2 cũng là phần cuối của bài học 66 đoạn hội thoại tiếng anh giao tiếp trong cuộc sống thường ngày. Bài học gồm 33 đoạn hội thoại tiếng anh nâng cao thường xuyên được người bản xứ sử dụng

DIALOG 34 Airport Bus
DIALOG 35 Making a Date
DIALOG 36 Catching a Bus
DIALOG 37 Ordering Breakfast
DIALOG 38 Near Accident
DIALOG 39 Arrival Time
DIALOG 40 After the Game
DIALOG 41 Going for a Walk
DIALOG 42 What’s for Dinner?
DIALOG 43 Academy Awards
DIALOG 44 At the Hotel
DIALOG 45 After the Movie
DIALOG 46 At the Bank
DIALOG 47 Discussing a News Story
DIALOG 48 Talking It Over
DIALOG 49 Weekend Plans
DIALOG 50 Dinner Invitation
DIALOG 51 Car Insurance
DIALOG 52 Parents’ Night Out
DIALOG 53 Discussing the Economy
DIALOG 54 Dental Appointment
DIALOG 55 Making Plans
DIALOG 56 Neighborhood Problem
DIALOG 57 Car Theft
DIALOG 58 Getting Ready
DIALOG 59 Making a Purchase
DIALOG 60 Mail Time
DIALOG 61 Bedtime
DIALOG 62 Getting Something Fixed
DIALOG 63 Family Plans
DIALOG 64 Planning a Business Trip
DIALOG 65 A Short Discussion
DIALOG 66 Family Squabble

Bài học 66 tình huống tiếng anh giao tiếp đến đây là hết. Để tải tài liệu Ebook + Audio để học offline. Các bạn chia sẻ bài viết và để lại email trên phần comment của bài học nhé 🙂