40 câu tiếng anh khi đi cắt tóc – Tiếng anh tại tiệm cắt tóc

40 câu tiếng anh khi đi cắt tóc – Tổng hợp các câu tiếng anh thường dùng tại tiệm cắt tóc. Các câu tiếng anh dùng tại tiệm cắt tốc mà bạn nên biết khi đi nước ngoài.

Bài học này dành cho Barber Shop (tiệm các tóc nam). Bạn có thể học thêm những mẫu câu tiếng anh tại Hairdresser Shop (tiệm cắt tóc nữ) tại: https://tienganhabc.net/tieng-anh-giao-tiep/80-cau-tieng-anh-giao-tiep-nganh-lam-toc.htm

I’d like a haircut, please
Tôi muốn cắt tóc

Do I need to book?
Tôi có cần đặt lịch trước không?

Are you able to see me now?
Anh/chị có thể làm bây giờ không?

Would you like to make an appointment?
Anh/chị có muốn đặt lịch hẹn không?

Would you like me to wash it?
Anh/chị có muốn gội không?

What would you like?
Anh/chị muốn làm gì?

How would you like me to cut it?
Anh/chị muốn cắt thế nào?

I’ll leave it to you
Tùy anh/chị

I’d like a trim
Tôi muốn tỉa

I’d like a new style
Tôi muốn cắt kiểu mới

I’d like a perm
Tôi muốn uốn quăn

I’d like a fringe
Tôi muốn cắt kiểu mới

I’d like some highlights
Tôi muốn nhuộm highlight

I’d like it coloured
Tôi muốn nhuộm

Just a trim, please
Chỉ cần tỉa thôi

How short would you like it?
Anh/chị muốn tóc ngắn mức nào?

Not too short
Không ngắn quá

Quite short
Hơi ngắn

Very short
Rất ngắn

Grade one
Ngắn mức một (cạo xong còn 3mm)

Grade two
Ngắn mức hai (cạo xong còn 6mm)

Grade three
Ngắn mức ba (cạo xong còn 9mm)

Grade four
Ngắn mức bốn (cạo xong còn 12mm)

Completely shaven
Cạo trọc

Do you have a parting?
Anh/chị có rẽ ngôi không?

Square at the back, please
Hãy tỉa vuông đằng sau cho tôi

Tapered at the back, please
Hãy tỉa nhọn đằng sau cho tôi

That’s fine, thanks
Cảm ơn, thế là được

What colour would you like?
Anh/chị thích màu gì?

Which of these colours would you like?
Anh/chị thích màu nào trong những màu này?

Would you like it blow-dried?
Anh/chị có muốn sấy khô không?

Could you trim my beard, please?
Anh/chị tỉa cho tôi bộ râu nhé?

Could you trim my moustache, please?
Anh/chị tỉa cho tôi bộ ria nhé?

Would you like anything on it?
Anh/chị muốn bôi gì lên tóc?

A little wax
Một ít sáp

Some gel
Một ít gel

Some hairspray
Một ít gôm xịt tóc

Nothing, thanks
Không gì cả, cảm ơn

How much do I owe you?
Tôi phải trả anh/chị bao nhiêu tiền?

Thêm các câu khác

Come in sir, have a seat.
Mời ông vào ghế ngồi

Thank you, will i have to wait long?
Cảm ơn. Tôi chờ lâu không?

Please wait one minute
Xin vui lòng đợi một chút

Now its your turn, sir
Bây giờ đến lượt ông

I want to have a hair-cut
Tôi muốn cắt tóc

How would you like your hair, sir?
Ông muốn cắt thế nào?

Cut it short, please
Làm ơn cắt ngắn lên

Trim it all the way around,leave no sideburns
Tỉa hết xung quanh đi,đừng để bát hai bên thái dương

Don’t use clippers
Đừng dùng tông đơ

Trim it up a little, please
Làm ơn tỉa một chút thôi

Don’t cut my hair too short at the stop
Trên đỉnh đầu đừng hớt ngắn quá

Trim, it only round the back
Chỉ tỉa xung quanh gáy thôi

Make it the same style,please
Làm ơn hớt theo kiểu cũ

Will there be anything else?
Còn làm gì nữa không ạ?

All right
Được rồi

Do you want a shave?
Ông muốn cạo râu không?

Yes, i do
Vâng, tôi muốn

Dye my hair black, please
Vui lòng nhuộm đen tóc cho tôi

A shampoo and set, please
Gội và chải nữa

Where do you part your hair?
Ông rẽ tóc bên nào?

Part my hair in the middle
Rẽ giữa cho tôi

In the right
Rẽ bên phải

Trim my beard and moustache
Tỉa râu cằm và ria mép cho tôi

Your razor blade is blunt. It’s pulling already
Dao cạo của ông lụt rồi, cạo không đứt

Put me some powder
Tha cho tôi một chút phấn

5/5 - (1 bình chọn)