75 đoạn hội thoại luyện tiếng anh giao tiếp

75 đoạn hội thoại luyện tiếng anh giao tiếp – Hôm nay Tiếng Anh ABC tiếp tục chia sẻ với các bạn Ebook +  Audio của 75 đoạn hội thoại tiếng anh cơ bản.

Luyện tập nghe và phát âm theo bài học mỗi ngày sẽ giúp khả năng giao tiếp tiếng anh của bạn cải thiện đáng kể

75 chủ đề tiếng anh giao tiếp trong tài liệu

TOPIC 1 FAMILY
TOPIC 2 RESTAURANT
TOPIC 3 BOOKS
TOPIC 4 TRAVEL
TOPIC 5 WEBSITE
TOPIC 6 ACCIDENT
TOPIC 7 CHILDHOOD MEMORY
TOPIC 8 FAVORITE ROOMS
TOPIC 9 PRESENTS
TOPIC 10 HISTORICAL PLACE
TOPIC 11 NEWSPAPER/ MAGAZINE
TOPIC 12 A MEMORABLE EVENT
TOPIC 13 A FAVORITE SUBJECT
TOPIC 14 A MUSEUM
TOPIC 15 A FAVORITE MOVIE
TOPIC 16 A FOREIGN COUNTRY
TOPIC 17 PARTIES
TOPIC 18 A TEACHER
TOPIC 19 A FRIEND
TOPIC 20 A HOTEL
TOPIC 21 A LETTER
TOPIC 22 HOBBIES
TOPIC 23 MUSIC
TOPIC 24 SHOPPING
TOPIC 25 HOLIDAY
TOPIC 26 ANIMALS
TOPIC 27 A PRACTICAL SKILL
TOPIC 28 SPORTS
TOPIC 29 A SCHOOL
TOPIC 30 FESTIVAL
TOPIC 31 FOOD
TOPIC 32 HOUSEHOLD APPLIANCE
TOPIC 33 A MUSIC BAND
TOPIC 34 WEATHER
TOPIC 35 NEIGHBOR
TOPIC 36 NATURAL SCENERY
TOPIC 37 OUTDOOR ACTIVITIES
TOPIC 38 LAW
TOPIC 49 POLLUTION
TOPIC 40 TRAFFIC JAM
TOPIC 41 TV PROGRAM
TOPIC 42 ARCHITECTURE / BUILDING
TOPIC 43 ELECTRONIC MEDIA
TOPIC 44 Job/Career JOB / CAREER
TOPIC 45 COMPETITION / CONTEST
TOPIC 46 A GARDEN
TOPIC 47 HOMETOWN
TOPIC 48 CLOTHING
TOPIC 49 AN ADVERTISEMENT
TOPIC 50 A PROJECT
TOPIC 51 A WEDDING
TOPIC 52 A COFFEE SHOP
TOPIC 53 CULTURE
TOPIC 54 TRANSPORT
TOPIC 55 POLITICIAN
TOPIC 56 COMMUNICATION
TOPIC 58 COMPUTER
TOPIC 59 EXERCISE
TOPIC 60 GOAL / AMBITION
TOPIC 61 ART
TOPIC 62 FASHION
TOPIC 63 JEWELRY
TOPIC 64 COSMETIC
TOPIC 65 INDOOR GAME
TOPIC 66 PHONE CONVERSATION
TOPIC 67 LEARNING A SECOND LANGUAGE
TOPIC 68 A CREATIVE PERSON
TOPIC 69 A CELEBRITY
TOPIC 70 A HEALTH PROBLEM
TOPIC 71 TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS
TOPIC 72 A LANDMARK
TOPIC 73 HANDCRAFT ITEMS
TOPIC 74 PLASTIC SURGERY
TOPIC 75 SUCCESS

75 đoạn hội thoại tiếng anh Google Drive

Nếu được, hãy cùng luyện tập với người khác và cùng nhau tiến bộ. Tài liệu này hiện tại hoàn toàn bằng tiếng anh. Sắp tới Tiếng Anh ABC sẽ dịch toàn bộ, nếu bạn muốn cùng góp sức. Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ mail tienganhabc.net@gmail.com

Để nhận bài học 75 bài hội thoại tiếng anh, các bạn làm theo 2 bước sau

Bước 1: Tìm Fanpage Tiếng Anh ABC

Bước 2: Like Page và gửi tin nhắn đúng cú pháp “link tải 75 đoạn hội thoại”

Hệ thống sẽ tự động gửi link tải cho bạn NGAY. Chúc bạn học tốt!

Cho mình 5 sao nhé!!!