30 câu tiếng anh khi đi khám răng tại phòng khám nha khoa

30 câu tiếng anh khi đi khám răng tại phòng khám nha khoa – Những câu nói bằng Tiếng Anh khi đến phòng răng khoa giúp bạn giao tiếp cơ bản nếu bạn gặp khách nước ngoài hoặc đến các phòng khám bác sĩ nước ngoài.

Bài học gồm 30 câu tiếng anh giao tiếp cơ bản trong phòng khám nha khoa và hơn 100 từ vựng tiếng anh chuyên ngành nha khoa với phát âm cụ thể.

Cho mình 5 sao nhé!!!