Sự khác nhau giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh MỸ

Sự khác nhau giữa tiếng Anh Anh và tiếng Anh MỸ – Đã bao giờ bạn nghĩ mình đang học tiếng Anh-Anh hay tiếng Anh-Mỹ chưa? Về cơ bản, 2 ngôn ngữ này rất giống nhau và một người Anh có thể nói chuyện với một người Mỹ mà không gặp khó khăn gì.

Cũng giống như sự khác biệt vùng miền, cách nói và viết của người Anh và Mỹ cũng có nhiều điểm không giống nhau. Để xác định mục tiêu học tập cũng như quyết định con đường của mình là đi theo tiếng Anh-Anh hay tiếng Anh-Mỹ, bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Tất nhiên, nội dung dưới đây chỉ nói đến những khác biệt cơ bản nhất giữa 2 ngôn ngữ. Nếu các bạn muốn biết chi tiết hơn, có thể vào trang: https://en.oxforddictionaries.com. Ở đây có bản so sánh chi tiết từ vựng của Anh và Mỹ. Bây giờ, cùng nhau tìm hiểu những điểm khác nhau này nào.

1. Cách dùng từ

a. Cách dùng just, already và yet

Người Mỹ thường dùng just, alreadyyet trong thì quá khứ đơn trong khi người Anh hay sử dụng những từ đó trong thì hiện tại hoàn thành.

Ex: Người Mỹ nói: “I already finished my work” hoặc “She didn’t arrive yet”
Người Anh nói: “I have already finished my work” hoặc “She hasn’t arrived yet”

b. Cách nói giờ

Nếu muốn nói 1:45 tại Anh, chúng ta có thể nói “quarter to two” hay 2:15 là “quarter past two. Trong khi đó tại Mỹ, 1:45 là :”quarter of two” và 2:15 là “quarter after two“.

c. Cách nói về sở hữu

Người Anh dùng have got hay has got để nói về sở hữu, trong khi người Mỹ dùng has/have.
Ex:
Trong tiếng Anh Mỹ, chúng ta nói: “I have a new car”
Trong tiếng Anh Anh thì là: “I have got a new car”

Dạng past participle của get, người Mỹ dùng got còn người Anh là gotten.

2. Chính tả

a. Đánh vần

Những từ kết thúc bằng or ở Anh thì Mỹ là our.
Những từ kết thúc bằng tre ở Anh thì Mỹ là ter.
Những từ kết thúc bằng nce ở Anh thì Mỹ là nse.
Những từ kết thúc bằng ize ở Anh thì Mỹ là ise.
Những từ kết thúc bằng elled, elling ở Anh thì ở Mỹ là eled, eling.

b. Từ vựng

Từ vựng là yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn nhất giữa tiếng Anh-Anh và tiếng Anh-Mỹ. Dưới đây là một số từ vựng hay gặp:

Để nắm vững sự khác nhau giữa american english và british english rất khó, đặc biệt là từ vựng và cách phát âm. Bạn có thể sử dụng từ điển như một công cụ hỗ trợ đắc lực vì trong đa số từ điển đều có hướng dẫn chính tả và phiên âm của hai loại tiếng Anh-Mỹ và tiếng Anh -Anh.

Cho mình 5 sao nhé!!!