Phân biệt các cặp từ đồng nghĩa trong tiếng anh

Trong tiếng Anh, có rất nhiều cặp từ đồng nghĩa với nhau. Tuy nhiên, trong nhiều ngữ cảnh, chúng lại không thể thay thế cho nhau. Vì thế, việc phân biệt các cặp từ đồng nghĩa trong tiếng Anh là rất quan trọng. Dưới đây là một số trường hợp dễ gây nhầm lẫn nhất.

1. End và finish

End: Mang ý nghĩa chấm dứt hoặc quyết định ngừng một việc gì đó dù có thể chưa có kết quả.
Ex: They ended their trip because of the bad weather. (Họ đã kết thúc chuyến đi bởi vì thời tiết xấu).

Finish: Mang nghĩa hoàn thành, hoàn tất một việc nào đấy, mục tiêu nào đấy chứ không bắt buộc phải kết thúc.
Ex: He finished his meal in just three minutes. (Anh ấy ăn xong bữa ăn của mình chỉ trong vòng 3 phút).

2. Start và begin

Start: có thể sử dụng như một động từ và danh từ (begin chỉ là động từ). Start có nghĩa rộng hơn begin nên không thể dùng begin thay cho start trong những trường hợp sau:
– Dùng với máy móc, xe cộ.
– Dùng với nghĩa khởi hành một chuyến đi.
– Khởi đầu một doanh nghiệp.
Ex: It was such a cold morning that I can’t start my car. (Trời lạnh đến nỗi tôi không thể khởi động xe ô tô được).

Begin: Begin chỉ mang nghĩa động từ và thường được dùng với nghĩa bắt đầu một thứ gì đó chậm rãi, mang nghĩa trang trọng hay yếu tố tự nhiên. Begin được dùng trong một số trường hợp đặc biệt mà không thể dùng Start thay thế như sau:
– Nói về một người mới hoàn toàn trong một lĩnh vực nào đó.
– Khi sử dụng “begin to talk” có nghĩa là bắt đầu nói.
Ex: He began to talk 1 hour ago and hasn’t stopped. (Anh ấy bắt  đầu nói lúc 1 tiếng trước và vẫn chưa dừng lại).

3. Grow và raise

Grow: Thường đi với cây trồng, thực vật.
Ex: In the south, the farmers grow crops. (Nông dân miền Nam sống bằng nghề trồng cây).

Raise: Thường đi với động vật và con người.
Ex: in the north, the farmers mostly raise cattle. (Ở miền Bắc, nông dân chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi gia súc).

4. Purchase và buy

Purchase: Thường được sử dụng cho các hợp đồng hoặc mua các sản phẩm lớn.
Ex: I purchased a piece of land (Tôi đã mua một mảnh đất).

Buy: Dùng cho các sản phẩm nhỏ, hằng ngày.
Ex: I bought this guitar on Amazon. (Tôi mua cây đàn ghi ta này trên Amazon).

5. Co-worker và colleague

Co-worker: Tất cả co-worker đều là colleague nhưng không phải tất cả colleague đều là co-worker. Như vậy, có thể thấy colleague mang nghĩa rộng hơn. Co-worker chỉ những người đồng nghiệp ở cùng 1 nhóm trong 1 công ty.
Ex: He is my co-worker in marketing department. (anh ấy là đồng nghiệp của tôi ở phòng marketing).

Colleague: Có thể dùng cho những người làm việc cùng ngành hoặc có công việc tương tự ở nơi khác.
Ex: He is my colleague. He work at ABC company. (Anh ấy là đồng nghiệp của tôi và đang làm việc ở công ty ABC).

6. Employee và staff

Employee: Chỉ những nhân viên cổ áo trắng, là những nhân viên làm công việc văn phòng hoặc bất động sản cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp cho khách hàng.
Ex: My sister is an employee at ABC trading company limited. (Chị của tôi là một nhân viên của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại ABC).

Staff: Chỉ những nhân viên cổ áo xanh, là những công nhân, thợ máy, thợ điện,…
Ex: He is the best staff in my factory. (Anh ấy là nhân viên xuất sắc nhất trong nhà máy của tôi.

7. Postpone và delay

Postpone: Hủy bỏ một sự kiện và làm lại sự kiện đó vào một ngày khác hoặc một thời gian khác.
Ex: The meeting is postponed until further notice. (Cuộc họp sẽ bị hủy và bắt đầu lại khi có thông báo mới).

Delay: Trì hoãn, chỉ chậm lại nhưng sự kiện vẫn sẽ diễn ra ngay sau đó.
Ex: The meeting was delayed because the chairman was late. (Cuộc họp bị trì hoãn vì ông chủ tịch đến trễ).

4.7/5 - (8 bình chọn)