Tactics For Listening đầy đủ 3 cuốn [Ebook + Audio] – Tải ngay

Tactics for Listening là tài liệu luyện nghe tiếng anh, gồm 3 cuốn với các cấp độ: Basic Tactics for Listening, developing Tactics for listening, expanding Tactics for listening do Oxford University Press xuất bản

Tactics for Listening là bộ giáo trình dành cho những ai muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ tiếng Anh. Sách cung cấp các bài nghe gồm nhiều chủ đề khác nhau, giúp nâng cao kỹ năng nghe câu từ trong nhiều hoàn cảnh giao tiếp khác nhau.

Mỗi cấp độ bao gồm 24 unit, mỗi unit có chủ đề riêng bao gồm 3 phần:

  • Listening Skills
  • Pronunciation & Dictation
  • Conversation

Basic Tactics for Listening (Luyện nghe tiếng anh cơ bản)

Basic Tactics for Listening dùng cho học sinh đã học tiếng Anh nhưng cần thực hành thêm để có thể hiểu được ngôn ngữ đàm thoại đơn giản.

Sách gồm 24 bài. Mỗi bài mô tả một đề tài liên quan đến cuộc sống hàng ngày và những trải nghiệm của cả người lớn lẫn thanh thiếu niên như: nói chuyện thân mật, hướng dẫn, chỉ đường, yêu cầu, mô tả, xin lỗi và gợi ý.

Các đề tài trong sách được chọn vì thường được sử dụng trong giao tiếp và gây hứng thú cho người học. Nhiều hoạt động bổ ích và lý thú được bao gồm trong sách nhằm giúp học sinh luyện nghe một cách hiệu quả.

Những kỹ năng nghe cần thiết được thực hành xuyên suốt bài học. Những kỹ năng này bao gồm việc nghe những từ then chốt, những chi tiết và ý chính; nghe và rút ra kết luận; nghe những quan điểm; nghe câu hỏi và trả lời; nghe, nhận biết và nắm bắt thông tin.

Developing Tactics for listening (Luyện nghe tiếng anh mở rộng)

Developing Tactics for listening dùng cho học sinh trình độ trung cấp đã học tiếng Anh nhưng cần thực hành thêm để có thể hiểu được ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày.

Expanding Tactics for listening (Luyện nghe tiếng anh nâng cao)

Đây là cấp độ thứ ba trong bộ sách, dùng cho học sinh trình độ trung cấp đã học tiếng Anh nhưng cần thực hành thêm để có thể hiểu được ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày.

Tải sách Tactics For Listening

Cho mình 5 sao nhé!!!