Luyện nghe tiếng anh qua 50 chủ đề

Luyện nghe tiếng anh qua 50 chủ đề dành cho những ai mới bắt đầu luyện nghe Tiếng Anh và đang gặp vướng mắc với kỹ năng Listening. Bạn cũng có thể luyện nói tiếng anh bằng cách lặp lại các câu tiếng anh theo bài học.

Mỗi chủ đề bao gồm nhiều câu tiếng anh kèm phụ đề. Mỗi câu được đọc 2 lần giúp bạn luyện nghe tiếng anh rất tốt. Level 1 là 50 bài nghe tiếng anh cơ bản hằng ngày.

50 chủ đề tiếng anh trong bài học

Article #1 First Snow Fall 00:00
Article #2 Jessica’s First Day of School 02:57
Article #3 My Flower Garden 07:31
Article #4 Going Camping 09:54
Article #5 My House 12:49
Article #6 My First Pet 15:55
Article #7 Jennifer the Firefighter 18:40
Article #8 Mark’s Big Game 21:04
Article #9 The Easter Egg Hunt 23:52
Article #10 Joe’s First Car 26:51
Article #11 Summer Vacation 29:44
Article #12 Cleaning Up Leaves 32:40
Article #13 Susan’s Wedding Day 35:30
Article #14 Halloween Night 38:06
Article #15 Christmas Eve 41:25
Article #16 Thanksgiving 44:55
Article #17 Learning How to Drive 47:52
Article #18 Housework 50:41
Article #19 Working Outside 54:29
Article #20 Daily Schedule 57:34
Article #21 Meals 01:03:30
Article #22 Seasons 01:10:15
Article #23 Weather 01:15:20
Article #24 House 01:21:44
Article #25 School 01:27:38
Article #26 Subjects 01:34:42
Article #27 International Students 01:39:15
Article #28 Interests and Hobbies 01:44:43
Article #29 Movies 01:50:33
Article #30 Flowers 01:56:46
Article #31 The Shopping Mall 02:03:53
Article #32 Travel 02:12:17
Article #33 The Farm 02:17:42
Article #34 Transportation (1) 02:23:07
Article #35 Diseases 02:28:24
Article #36 Jobs 02:33:14
Article #37 My Body 02:39:07
Article #38 Clothing 02:44:55
Article #39 Colors 02:51:03
Article #40 Wild Animals 02:54:43
Article #41 Months 02:58:55
Article #42 Days of the Week 03:03:48
Article #43 Describing Things 03:07:35
Article #44 Fruit 03:12:41
Article #45 Bugs 03:17:10
Article #46 The Kitchen 03:20:57
Article #47 Vegetables 03:26:32
Article #48 Pets 03:31:00
Article #59 Parties 03:36:48
Article #50 Grocery Shopping 03:41:19

Video luyện nghe tiếng anh cơ bản có phụ đề Tiếng Việt

Tải Ebook + MP3 50 bài luyện nghe tiếng anh

Bước 1: Chia sẻ bài học
Bước 2: Like Fanpage http://fb.com/tienganhabc.net
Bước 3: Gửi tin nhắn “link tải luyện nghe tiếng anh level 1” tại: https://www.fb.com/messages/t/tienganhabc.net