500 bài luyện nghe tiếng anh hiệu quả

500 bài luyện nghe tiếng anh hiệu quả có phụ đề – Tập hợi những bài luyện nghe tiếng anh theo chủ đề dành cho những ai mới bắt đầu luyện nghe Tiếng Anh và đang gặp vướng mắc với kỹ năng Listening. Bạn cũng có thể luyện nói tiếng anh bằng cách lặp lại các câu tiếng anh theo bài học.

Mỗi câu tiếng anh được đọc 2 lần kèm phụ đề tiếng việt giúp bạn luyện nghe tiếng anh rất tốt. Bạn cũng có thể luyện nói bằng cách lặp lại theo bài học.

500 bài luyện nghe tiếng anh hiệu quả – Level 1

Bài đầu tiên bao gồm 50 bài cơ bản theo chủ đề dành cho những ai mới bắt đầu luyện nghe và đang gặp vướng mắc với kỹ năng Listening.

Article #1 First Snow Fall
Article #2 Jessica’s First Day of School
Article #3 My Flower Garden
Article #4 Going Camping
Article #5 My House
Article #6 My First Pet
Article #7 Jennifer the Firefighter
Article #8 Mark’s Big Game
Article #9 The Easter Egg Hunt
Article #10 Joe’s First Car
Article #11 Summer Vacation
Article #12 Cleaning Up Leaves
Article #13 Susan’s Wedding Day
Article #14 Halloween Night
Article #15 Christmas Eve
Article #16 Thanksgiving
Article #17 Learning How to Drive
Article #18 Housework
Article #19 Working Outside
Article #20 Daily Schedule
Article #21 Meals
Article #22 Seasons
Article #23 Weather
Article #24 House
Article #25 School
Article #26 Subjects
Article #27 International Students
Article #28 Interests and Hobbies
Article #29 Movies
Article #30 Flowers
Article #31 The Shopping Mall
Article #32 Travel
Article #33 The Farm
Article #34 Transportation (1)
Article #35 Diseases
Article #36 Jobs
Article #37 My Body
Article #38 Clothing
Article #39 Colors
Article #40 Wild Animals
Article #41 Months
Article #42 Days of the Week
Article #43 Describing Things
Article #44 Fruit
Article #45 Bugs
Article #46 The Kitchen
Article #47 Vegetables
Article #48 Pets
Article #59 Parties
Article #50 Grocery Shopping

Link tải file MP3 + PDF 500 bài luyện nghe tiếng anh Level 1: https://drive.google.com/drive/folders/1_01ads_VKzJjLYZPrbW7-jIYRxB8Mc6v

500 bài luyện nghe tiếng anh hiệu quả – Level 2

Article #51 Differences
Article #52 The Restaurant
Article #53 Traffic
Article #54 Music (1)
Article #55 Who, What, Where and Why?
Article #56 Which Direction?
Article #57 The Office
Article #58 Money
Article #59 Manners
Article #60 The Two Sexes
Article #61 Me
Article #62 My Cat
Article #63 Music (2)
Article #64 Spring
Article #65 The Birthday Party
Article #66 My Classroom
Article #67 Vacation
Article #68 My House (1)
Article #69 My Family
Article #70 Winter
Article #71 Autumn
Article #72 Summer
Article #73 The Doctor
Article #74 The Dentist
Article #75 The School Play
Article #76 Emotions
Article #77 My First Job
Article #78 The Lie
Article #79 Hobbies
Article #80 Christmas
Article #81 Garden
Article #82 The Pet Store
Article #83 My First Day of School
Article #84 Transportation (2)
Article #85 Television
Article #86 Food
Article #87 The Zoo
Article #88 The Museum
Article #89 The Police
Article #90 Pretending
Article #91 A Baby
Article #92 My Dad
Article #93 My Mother
Article #94 A Surprise
Article #95 Homework
Article #96 Opposites
Article #97 The Smart Paperboy
Article #98 The Library
Article #99 When I Grow Up
Article #100 Favorite Colours

Link tải file MP3 + PDF 500 bài luyện nghe tiếng anh Level 2: https://drive.google.com/drive/folders/1b5B-4LjV_SZ0bN6Sei_cSLKY_5gn3j2d

Tổng hợp các bài luyên nghe tiếng anh cơ bản hằng ngày theo nhiều chủ đề với phụ đề tiếng việt. Nếu bài học hữu ích, hãy #like và #share để khích lệ cho chúng tôi nhé.

Bonus 400 câu tiếng anh luyện nghe khi ngủ, luyện nói khi thức

3.1/5 - (8 bình chọn)