66 tình huống tiếng anh giao tiếp – Phần 1

66 tình huống tiếng anh giao tiếp – Đây là 66 đoạn hội thoại tiếng anh giao tiếp hằng ngày do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cung cấp https://americanenglish.state.gov

Phần 1 gồm 33 đoạn hội thoại tiếng anh với những câu giao tiếp thông dụng trong nhiều chủ đề khác nhau của cuộc sống

DIALOG 1 Greetings
DIALOG 2 Formal Greetings and Farewells
DIALOG 3 Informal Greetings and Farewells
DIALOG 4 Formal Introductions
DIALOG 5 Informal Introductions
DIALOG 6 Early in the Morning
DIALOG 7 Daily Needs
DIALOG 8 Time
DIALOG 9 A Telephone Call
DIALOG 10 Happiness
DIALOG 11 Ordering A Meal
DIALOG 12 Birthdays
DIALOG 13 A Crowded Theater
DIALOG 14 Mistakes
DIALOG 15 Games
DIALOG 16 Health
DIALOG 17 Sports
DIALOG 18 Asking Directions
DIALOG 19 Coincidences
DIALOG 20 Safety
DIALOG 21 Musical Instruments
DIALOG 22 Taking A Vacation
DIALOG 23 Recipes
DIALOG 24 Weather
DIALOG 25 Having Things Done
DIALOG 26 Mailing Letters
DIALOG 27 Animals
DIALOG 28 Shopping
DIALOG 29 Transportation
DIALOG 30 Comparing
DIALOG 31 Pastimes
DIALOG 32 Weddings
DIALOG 33 Effort

Video học phần 1 video 66 tình huống tiếng anh giao tiếp

Phần 2 của bài học 66 tình huống tiếng anh giao tiếp là 33 đoạn hội thoại nâng cao hơn. Các bạn cùng chờ xem nhé!

Cho mình 5 sao nhé!!!