20 câu thi quốc tịch Mỹ cho người 65 tuổi trở lên

0
307

Bài học này dành cho ứng viên thi quốc tịch 65 tuổi trở lên và là thường trú nhân từ ít nhất 20 năm. Ứng viên chỉ cần học 20 trong 100 câu hỏi. Ngoài ra, quý vị còn có quyền lựa chọn thứ tiếng để thi theo đạo luật Di Trú và Quốc Tịch.

[Cập nhật] Đây là bộ câu phỏng vấn cũ cho đơn xin nhập tịch trước ngày 1/12/2020. Đối với đơn nộp từ ngày 1/12/2020 trở đi áp dụng 128 mẫu câu hỏi thi quốc tịch mới.

Phần chữ tô xanh trong mỗi câu hỏi là từ khóa quan trọng để nhớ câu đó. Một số đáp án có thể thay đổi theo thời gian. Quý vị có thể cập nhật theo đường link chúng tôi cung cấp.

Các điểm ưu tiên dành cho người lớn tuổi

Quý vị là thường trú nhân từ 20 ở Hoa Kỳ và 65 tuổi trở lên sẽ nhận được một vài ưu tiên trong kỳ thi quốc tịch Mỹ. Đó là:

  • Tự chọn ngôn ngữ thi quốc tịch.
  • Chỉ thi 20 / 100 câu hỏi đáp về lịch sử và quyền công dân.

Các đối tượng chưa đáp ứng điều kiện trên vẫn thi quốc tịch theo các thủ tục như bình thường.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here