20 câu thi quốc tịch Mỹ tiếng Việt cho người 65 tuổi trở lên

Bài học này dành cho ứng viên thi quốc tịch 65 tuổi trở lên và là thường trú nhân từ ít nhất 20 năm. Ứng viên chỉ cần học 20 trong 100 câu hỏi. Ngoài ra, quý vị còn có quyền lựa chọn thứ tiếng riêng để thi theo đạo luật Di Trú và Quốc Tịch.

Phần chữ tô xanh trong mỗi câu hỏi là từ khóa quan trọng để nhớ câu đó. Một số đáp án có thể thay đổi theo thời gian. Quý vị có thể cập nhật theo đường link chúng tôi cung cấp.

Các điểm ưu tiên dành cho người trên 65 tuổi

Quý vị là thường trú nhân từ 20 ở Hoa Kỳ và 65 tuổi trở lên sẽ nhận được một vài ưu tiên trong kỳ thi quốc tịch Mỹ. Đó là:

  • Tự chọn ngôn ngữ thi quốc tịch.
  • Chỉ thi 20 / 100 câu hỏi đáp về lịch sử và quyền công dân.

Ưu tiên cho người lớn tuổi (dưới 65)

  • Được 55 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 15 năm.
  • Được 50 tuổi và đã là thường trú nhân trong ít nhất 20 năm.
  • Bị thiểu năng vĩnh viễn về thể chất hoặc tâm thần khiến cho người đó không thể đáp ứng các yêu cầu này.

Các đối tượng chưa đáp ứng điều kiện trên vẫn thi quốc tịch theo các quy định như bình thường.

Cho mình 5 sao nhé!!!