Học tiếng Anh với phương pháp diễn đạt song ngữ

Tôi nghĩ (I think) áp lực lớn nhất (the biggest pressure) mà giới trẻ đang phải đối mặt hiện nay (the youth today is facing) là tin vào chính mình (is to believe in themselves). Để biết rằng (To know that) bạn là duy nhất (you are unique) và điều đó khiến bạn thật đẹp (and that makes you beautiful).

Dừng so sánh (Stop comparing) bản thân với người khác (yourself with others) và hãy nói về (and let’s talk about) những vấn đề quan trọng hơn đang xảy ra trên toàn cầu (more important issues happening worldwide). Tôi nghĩ rằng (I think) đây là những gì (this is what) bạn cần phải hiểu (you need to understand).

Hãy bước ra (Come out) và cất tiếng nói cho chính bản thân mình (and speak up for yourself) bởi vì bạn là người lãnh đạo (because you are a leader) của cuộc đời mình (of your life), là tiếng nói (you are the voice) của chính mình (of your own).

Tôi tin vào bản thân mình (I believe in myself), và đó chính là lý do (and that’s why) tôi đứng ở đây ngày hôm nay (I’m standing here today).

Harnaaz Sandhu (Miss Universe 2021)

Nếu như bạn đang cố gắng (If you are trying to) tìm con đường ngắn nhất (to find the shortest way) để học tiếng Anh (to learn English) thì việc bạn cảm thấy nản chí cũng là một điều dễ hiểu (it is understandable that you will feel discouraged). Học Tiếng Anh (Learning English) là một quá trình dài (is a long process), mà ở đó bạn phải thực sự sống cùng với thứ tiếng (where you have to really live with the language) mình đang học (you are learning).

Đừng trì hoãn việc học (Don’t delay learning), bắt đầu ngay hôm nay (start today). Dù chỉ là 1 phần kiến thức nhỏ mỗi ngày (Even if it’s just a small piece of knowledge every day), đừng bỏ qua bất kỳ cơ hội để học Tiếng Anh (don’t pass up any opportunities to learn English.).

Sự nỗ lực và kiên trì của bạn (Your effort and perseverance) sẽ được đền đáp (will be pay of). Nó đưa bạn tới những nơi (It takes you to places) mà bạn chưa từng nghĩ đến (that you have never thought of), cho bạn những giấc mơ mà có thể bạn chưa từng mơ (will gives you dreams you may have never dreamed of).

Hãy tin tưởng vào bản thân mình (Believe in yourself) và hãy bắt đầu học Tiếng Anh ngay hôm nay (and start learning English today). Thànư công sẽ đến với (Success will come to) những ai kiên trì và không bỏ cuộc (those who persevere and never give up).

——————————————

Cuộc sống có thể rất khó khăn (Life can be heavy). Đặc biệt (Especially) khi bạn cố gắng (if you try to) gánh vác quá nhiều thứ cùng một lúc (carry it at once).

Một phần của con đường trưởng thành (Part of growing up) và bước vào (and moving into) chương mới của cuộc đời (new chapters of your life) là nắm và buông (is about catch and release). Biết được điều gì (Knowing what things) nên nắm giữ (to keep), điều gì (what things) nên buông bỏ (to release). Hãy quyết định (Decide) những điều mà bạn nên nắm giữ (what is yours to hold) và thả buông những điều còn lại (and let the rest go).

Dù sao đi nữa (Anyway), chúng ta sẽ gặp phải nghịch cảnh (hard things will happen to us). Chúng ta sẽ vượt qua (We will recover) và sẽ học hỏi rất nhiều từ những sai lầm (We will learn from it). Chúng ta sẽ phát triển (We will grow), và trở nên kiên cường hơn (and more resilient) nhờ nó (from it).

Hương MySheo

5/5 - (9 bình chọn)