Game tìm kiếm đồ vật tiếng anh

Game tìm kiếm đồ vật tiếng anh – Hôm nay Tiếng Anh ABC chia sẻ cho các bạn 4 cuốn sách về trò chơi tìm kiếm đồ vật bằng tiếng anh.

Với các game này, bạn có thể vừa thư giãn mà vẫn tích lũy thêm từ vựng để trau dồi kiến thức nền tảng tiếng anh của mình.

Bạn cũng có thể rủ ai đó cùng chơi và học cùng! Learn as you play!