100 câu thi quốc tịch Mỹ Texas 2024

100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2024 dành cho tiểu bang Texas. Các thành phố Arlington, Garland, Houston có rất nhiều người Việt định cư.

Phạm vi bài viết này Tiếng Anh ABC sẽ đưa ra các đáp án dành cho bang Texas. Đáp án được cập nhật theo thời gian không tránh khỏi sai sót. Quý vị lưu ý kiểm tra lại thông tin một lần nữa trước khi thi quốc tịch Mỹ.

Các đáp án dành riêng cho bang Texas

Câu 20: Who is one of your state’s U.S. Senators now?*
Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?

Thượng nghị sĩ của Texas: http://www.senate.gov/states/CA/intro.htm

Câu 23: Name your U.S. Representative.
Cho biết tên vị dân biểu của bạn.

Dân biểu của Texas: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

Câu 43: Who is the Governor of your state now?
Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

Thống đốc của Texas: https://www.usa.gov/state-government/texas

Câu 44: What is the capital of your state?*
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Thủ phủ của tiểu bang Texas: Austin (tham khảo thừ Wikipedia)

Cập nhật đáp án 100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ cho các tiểu bang khác

Câu 20: https://www.senate.gov/senators/states.htm
Câu 23: https://www.house.gov/representatives
Câu 28, 29, 39, 40, 46: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates
Câu 43: https://www.usa.gov/states-and-territories
Câu 44: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_capitals_in_the_United_States
Câu 47: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates hoặc https://www.speaker.gov

Phần dành cho thường trú nhân 65 tuổi trở lên

Ngoài ra, những câu hỏi có dấu hình sao (*) dành cho người 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường trú nhân tại Hoa Kỳ từ 20 năm trở lên: 6, 11, 13, 17, 20, 27, 28, 44, 45, 49, 54, 56, 70, 75, 78, 85, 94, 95, 97, 99

5/5 - (1 bình chọn)