100 câu thi quốc tịch Mỹ – Texas

0
942

100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2020 dành cho tiểu bang Texas — Thông tin về tổng thống, phó tổng thống, chủ tịch hạ viện, dân biểu có thể thay đổi theo thời gian hoặc từng bang. Quý vị có thể tự cập nhật tại các link bên dưới.

[Cập nhật] Đây là bộ câu phỏng vấn cũ cho đơn xin nhập tịch trước ngày 1/12/2020. Đối với đơn nộp từ ngày 1/12/2020 trở đi áp dụng 128 mẫu câu hỏi thi quốc tịch mới.

Phạm vi bài viết này Tiếng Anh ABC sẽ đưa ra các đáp án dành cho bang Texas. Đáp án được cập nhật theo thời gian không tránh khỏi sai sót. Quý vị lưu ý kiểm tra lại thông tin một lần nữa trước khi thi quốc tịch Mỹ.

>> quý vị ở bang California có thể tham khảo bài sau: https://tienganhabc.net/suu-tam/100-cau-hoi-thi-quoc-tich-my-2020-california.htm

Video 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ chung cho tất cả các tiểu bang

Các đáp án dành riêng cho bang Texas

Câu 20: Who is one of your state’s U.S. Senators now?*
Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?

Đáp án câu 20: http://www.senate.gov/states/CA/intro.htm

Câu 23: Name your U.S. Representative.
Cho biết tên vị dân biểu của bạn.

Đáp án câu 23: https://www.house.gov/representatives#state-texas

Câu 43: Who is the Governor of your state now?
Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

Đáp án câu 43: https://www.usa.gov/state-government/texas

Câu 44: What is the capital of your state?*
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Đáp án câu 44: Austin (tham khảo thừ Wikipedia)

Cập nhật đáp án 100 câu hỏi đáp thi quốc tịch Mỹ cho các tiểu bang khác

Câu 20: https://www.senate.gov/senators/states.htm
Câu 23: https://www.house.gov/representatives
Câu 28, 29, 39, 40, 46: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates
Câu 43: https://www.usa.gov/states-and-territories
Câu 44: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_capitals_in_the_United_States
Câu 47: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates hoặc https://www.speaker.gov

Phần dành cho thường trú nhân 65 tuổi trở lên

Ngoài ra, những câu hỏi có dấu hình sao (*) dành cho người 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường trú nhân tại Hoa Kỳ từ 20 năm trở lên: 6, 11, 13, 17, 20, 27, 28, 44, 45, 49, 54, 56, 70, 75, 78, 85, 94, 95, 97, 99

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here