Thi quốc tịch Mỹ New York 2024

100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2024 dành cho tiểu bang New York. Đây cũng là tiểu bang có số lượng Việt Kiều nhiều thứ 3 tại Mỹ.

Trong bài này, Tiếng Anh ABC sẽ biên soạn các đáp án trong 100 câu thi quốc tịch Mỹ cho người định cư ở New York. Quý vị cần lưu ý, một số đáp án thay đổi theo thời gian. Quý vị cần theo dõi các link được dưa trong bài viết để cập nhật đáp án chính xác nhất.

Đáp án dành riêng cho bang New York

Câu 20: Who is one of your state’s U.S. Senators now?*
Hiện nay ai là một trong những Thượng Nghị Sĩ Liên Bang của bạn?

Đáp án câu 20: http://www.senate.gov/states/NY/intro.htm

Câu 23: Name your U.S. Representative.
Cho biết tên vị dân biểu của bạn.

Đáp án câu 23: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative

Câu 43: Who is the Governor of your state now?
Thống Đốc tiểu bang hiện nay của bạn tên gì?

Đáp án câu 43: https://www.usa.gov/state-government/new-york

Câu 44: What is the capital of your state?*
Thủ phủ của tiểu bang bạn tên gì?*

Đáp án câu 44: Albany (tham khảo thừ Wikipedia)

Một số bang khác

Phần đáp án 100 câu hỏi có đáp án thay đổi theo tiểu bang, thời gian

Các thông tin về tổng thống, phó tổng thống, chủ tịch hạ viện, dân biểu có thể thay đổi theo thời gian hoặc từng bang. Quý vị có thể cập nhật từ các link bên dưới.

Câu 20: https://www.senate.gov/senators/states.htm
Câu 23: https://www.house.gov/representatives/find-your-representative
Câu 28, 29, 39, 40, 46: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates
Câu 43: https://www.usa.gov/states-and-territories
Câu 44: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_capitals_in_the_United_States
Câu 47: https://www.uscis.gov/citizenship/testupdates hoặc https://www.speaker.gov

Ưu tiên dành cho thường trú nhân 65 tuổi trở lên

– Người 65 tuổi hoặc hơn và đã là thường trú nhân tại Hoa Kỳ từ 20 năm trở lên chỉ cần học các câu: 6, 11, 13, 17, 20, 27, 28, 44, 45, 49, 54, 56, 70, 75, 78, 85, 94, 95, 97, 99.

– Ngoài ra, quý vị còn được quyền lựa chọn ngôn ngữ phỏng vấn bằng tiếng anh hoặc tiếng Việt.