10 dạng câu hỏi tiếng anh với HOW mà bạn nên biết

10 dạng câu hỏi tiếng anh với HOW mà bạn nên biết – Tổng hợp 10 loại câu hỏi tiếng anh bắt đầu với từ How cho người mới học tiếng anh.

How + tobe + N?

Thường dùng để hỏi cái gì đó như thế nào?

Ví dụ:

How is the weather?
Thời tiết như thế nào vậy?

How was the trip?
Chuyến đi của bạn như thế nào?

How often + Trợ động từ + S + V

Đây là cấu trúc dùng để hỏi mức độ thường xuyên của ai đó hay làm gì.

Ví dụ:

How often do they go to the theatre?
Bạn có thường xuyên đi đến nhà hát không?

How long + Trợ động từ + S + V?

Được sử dụng để hỏi về khoảng thời gian của một hành động.

Ví dụ:

How long does it take to get to Chicago by plane?
Đi máy bay đến Chicago mất bao lâu?

How long have you worked there?
Bạn làm việc ở đây được bao lâu rồi?

How + adj + tobe?

‘How’ được kết hợp với rất nhiều tính từ các nhau để hỏi về thông tin chi tiết của một vật nào đó.

Ví dụ:

How deep is the river?
Con sông này sâu bao nhiêu?

How far is it?
Bao xa vậy?

How much + tobe + S?

Được dùng phổ biến trong việc hỏi giá cả của bất cứ mặt hàng nào.

Ví dụ:

How much does it cost?
Cái đó bao nhiêu tiền?

How much + N (không đếm được)

Được sử dụng để hỏi về số lượng của danh từ không đếm được.

How much water is in the bucket?
Bao nhiêu nước ở trong chậu vậy?

How many + N (đếm được)

Hỏi số lượng của cái gì đó.

Ví dụ:

How many apples are there in the fridge?
Có bao nhiêu táo ở trong tủ lạnh?

How about + V-ing?

Đây là cấu trúc thường được dùng trong câu đề nghị (Thế còn…thì sao?)

Ví dụ:

How about having dinner with me tonight?
Thế còn việc đi ăn tối với tôi tối nay thì sao?

How about going to the zoo?
Thế còn đi đến sở thú thì sao?

How + trợ động từ + S + V

Được sử dụng để hỏi về cách thức làm một việc gì đó.

Ví dụ:
How do you cook this meal?
Nấu cái món này như thế nào vậy?

How to + v?

Hỏi làm gì đó như thế nào?

Ví dụ:

How to learn english very fast?
Làm thế nào để học tiếng anh rất nhanh?

Một số câu khác

How do you do? Đây là một cách thức chào hỏi trong tiếng Anh. Nó chỉ được sử dụng khi bạn gặp ai đó lần đầu tiên.

How about…? Thể hiện sự quan tâm đến ai hay điều gì đó.

Trên đây là một vài mẫu câu hỏi với How mà bạn nên biết, nếu muốn tìm hiểu sâu hơn các câu hỏi với How, các bạn có thể tải và xem sách cách đặt câu hỏi trong tiếng anh (Unit 7) tại đây

5/5 - (2 bình chọn)