Trang chủ Tags Phân biệt home và house

Tag: phân biệt home và house

Sự khác biệt giữa “Home” và “House”

Home và House như các bạn biết đề có nghĩa là "nhà" trong tiếng Anh. Nhưng chúng vẫn có sự khác nhau nhất định...