Sách học cách đặt câu hỏi trong tiếng anh

Sách học cách đặt câu hỏi bằng tiếng anh – Đó là cuốn sách How to Ask Questions được biên soạn bởi Betty Kirkpatrick. Cuốn sách giải thích rõ ràng và ngắn gọn những hình thức, nghi thức và cách bạn có thể đặt câu hỏi bằng tiếng anh.

How to Ask Questions” có rất nhiều ví dụ để xem câu được đặt ra như thế nào. Các câu hỏi được áp dụng vào từng hoàn cảnh, ngữ cảnh cụ thể giúp bạn có cái nhìn khái quát và tiếp thu nhanh hơn nội dung mà cuốn sách mang lại.

Các dạng câu hỏi tiếng anh sẽ được học trong sách

  • Ở phần một bạn sẽ học câu hỏi bắt đầu bằng WH (Who, whom, whose, which, when, where, why, what) và How
  • Phần 2 là các câu hỏi sử dụng trợ động từ (am, is, are, was, were, has, have, had, do, does, did)
  • Phần 3 cách đặt câu hỏi với động từ khiếm khuyết can, could, may, might, will, would, should, must.
  • Phần cuối: câu hỏi đuôi (Question tags).

Ngoài ra, trong sách còn có những bài tập và đáp án để luyện tập cách đặt câu hỏi trong tiếng anh. Thật là tuyệt phải không nào.

Tải sách How to ask Questions

Bước 1: Tìm và vào Fanpage Tiếng Anh ABC 

Bước 2: Nhấn vào “Gửi tin nhắn” với nội dung “link tải sách how to ask questions