More step by step listening 1, 2, 3 [Book + Audio + Answer key]

More Step by Step Listening 1,2,3 với mỗi bài mô tả một đề tài liên quan đến cuộc sống và những trải nghiệm của các bạn nhỏ.

Các đề tài trong More Step by step listening được chọn lựa kỹ và thường được sử dụng trong giao tiếp, gây hứng thú cho người học.

Sách bao gồm Book + Audio + Answer key dùng luyện nghe tiếng Anh ở cả 3 cấp độ tương ứng starter- mover- flyer.

Đây là phiên bản xuất bản năm 2010. Trước đó là cuốn Step by step listening được xuất bản 2009. Tuy sách không mới nhưng giá trị vẫn còn đó để giúp các bạn luyện nghe tiếng anh hiệu quả.

Link tải sách More step by step listening 1, 2, 3


 

4.7/5 - (117 bình chọn)