[Ebook] sách học từ vựng English Vocabulary in use

0
3082

English Vocabulary in use là sách học từ vựng tiếng Anh giúp các bạn tăng vốn từ vựng “vù vù” nếu bạn biết cách sử dụng chúng.

Sách gồm 60 bài, mỗi bài theo một chủ đề nhất định và có kèm theo ví dụ minh họa với những câu mẫu, bài tập để thực hành sẽ giúp bạn sẽ nhớ lâu và biết cách sử dụng từ vựng hợp lý theo ngữ cảnh.

English Vocabulary in use

Ebook: https://drive.google.com/file/d/0B7U1F417pct0eFpReC1CLW9EZWM/view

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here