Sách học từ vựng tiếng anh English Vocabulary in Use

English Vocabulary in use là sách học từ vựng tiếng Anh giúp các bạn tăng vốn từ vựng “vù vù” nếu bạn biết cách sử dụng chúng.

Sách gồm 60 bài, mỗi bài theo một chủ đề nhất định và có kèm theo ví dụ minh họa với những câu mẫu, bài tập để thực hành sẽ giúp bạn sẽ nhớ lâu và biết cách sử dụng từ vựng hợp lý theo ngữ cảnh.

English Vocabulary in use

Tải sách English Vocabulary in Use

  • English Vocabulary in use – Elementary.
  • English Vocabulary in use – Pre – Intermediate & Intermediate.
  • English Vocabulary in Use Upper – Intermediate.
  • English Vocabulary in Use Advanced

Bộ sách English Vocabulary in use được xuất bản bởi trường Đại học Cambridge danh giá. Bộ sách này chính là “sách gối đầu giường” về từ vựng cho người học Tiếng Anh. Nội dung được biên soạn logic, chi tiết. Phân tích các từ ngữ hay bị sử dụng sai sẽ làm vốn từ vựng của bạn ngày càng hoàn thiện.

Cho mình 5 sao nhé!!!