[Ebook + Audio] sách học phát âm English Pronuciation in Use

0
13894

English Pronuciation in Use là một trong những bộ sách học phát âm tiếng anh hay nhất do Cambridge phát hành.

English Pronuciation in Use với 3 phần bao gồm có cấp độ từ căn bản cho đến nâng cao sẽ giúp các bạn luyện phát âm Tiếng Anh chuẩn nhất

English Pronuciation in use Elementary

English Pronunciation in Use - Elementary

Ebook: https://drive.google.com/file/d/0B7U1F417pct0MkdYb2tiZnBZVzg/view
Audio: https://drive.google.com/file/d/0B7KTnvctCEkxUjczTUVMeTF3TGs/view

English Pronuciation in use Intermediate

Ebook: https://drive.google.com/file/d/0B7U1F417pct0T1NvZnJ4Undhb3c/view
Audio: https://drive.google.com/file/d/0B7KTnvctCEkxRzgxOV9BM202aHM/view

English Pronuciation in use Advanced

English Pronunciation In Use - Intermediate

Ebook: https://drive.google.com/file/d/0B7U1F417pct0alY2emRLQWcxTlU/view
Audio: https://drive.google.com/file/d/0B7KTnvctCEkxd196S0lQd09KcVE/view

Cho mình 5 sao nhé!!!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here