500 cụm từ phổ biến trong tiếng anh giao tiếp [Ebook + Audio]

500 cụm từ phổ biến trong tiếng anh giao tiếp – Ebook cung cấp những cụm từ tiếng anh thông dụng nhất theo từng chủ đề giúp bạn sử dụng vào các tình huống tiếng anh giao tiếp khác nhau.

500 cụm từ tiếng anh giao tiếp thông dụng

Các cụm từ được tuyển chọn trong tài liệu này là các cách diễn đạt (expressions) thông dụng nhất được sử dụng bởi người bản ngữ.

Bạn cần chú ý những vị trí được ghi chú là “formal” hoặc “informal” để sử dụng chính xác trong ngữ cảnh giao tiếp là “thân mật/suồng sã” hay “trịnh trọng”.

Thông tin Ebook 500 cụm từ thông dụng trong tiếng anh giao tiếp

Số trang: 41
Định dạng: PDF

Bạn hãy thực hành nghe và nói (chứ không phải đọc) rõ ràng cả cụm từ/câu với ngữ điệu và cảm xúc giống theo như trong audio MP3 đi kèm với tài liệu này. Chúc các bạn học tốt

Cho mình 5 sao nhé!!!