Cấu trúc tiếng anh 12 năm học

Trong quá trình học từ lớp 1 đến lớp 12. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng trải qua hàng loạt cấu trúc câu...

1001 lý do xin nghỉ phép bằng tiếng anh

Trong quá trình làm việc với các sếp nước ngoài, chắc hẳn trong chúng ta ai cũng phải có lần xin nghỉ phép với...

100 câu hỏi phỏng vấn quốc tịch Mỹ tiểu bang New York 2021

100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2021 dành cho tiểu bang New York. Đây cũng là tiểu bang có số lượng Việt Kiều nhiều thứ...

100 câu thi quốc tịch Mỹ Washington

100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2021 dành cho tiểu bang Washington. Tiểu bang này lấy tên của George Washington, tổng thống đầu tiên của...

100 câu thi quốc tịch Mỹ Florida

100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2021 dành cho tiểu bang Florida. Đây cũng là tiểu bang có số lượng Việt Kiều đứng thứ 4...
video

20 câu thi quốc tịch Mỹ tiếng Việt cho người 65 tuổi trở lên

Bài học này dành cho ứng viên thi quốc tịch 65 tuổi trở lên và là thường trú nhân từ ít nhất 20 năm....

100 câu thi quốc tịch Mỹ Texas 2021

100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2021 dành cho tiểu bang Texas. Các thành phố Arlington, Garland, Houston có rất nhiều người Việt định cư. Phạm...

100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ California 2021

100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ 2021 dành cho tiểu bang California - Đây là tiểu bang có đông người Việt nhất. Đặc biệt...

Hướng dẫn tải audio sách hack não nhanh nhất [Điện thoại + Máy tính]

Hướng dẫn cách tải file nghe mp3 sách hack não 1500 từ vựng tiếng anh sau khi mua sách và chép vào điện thoại...
video

Các đơn vị đo lường cần biết trước khi đến Mỹ

Các đơn vị đo lường của Mỹ hoàn toàn khác với Việt Nam. Tại Việt Nam. Chúng ta được học các đơn vị đo...