video

File Mp3 luyện nghe tiếng anh khi ngủ

Luyện nghe tiếng anh khi ngủ - File mp3 hơn 400 câu tiếng anh giao tiếp đơn giản có lồng nhạc đưa bạn vào...

5 website luyện nghe tiếng anh cơ bản miễn phí

5 website luyện nghe tiếng anh miễn phí - Tổng hợp một số website luyện nghe tiếng anh cho người mới bắt đầu. 1. VOA...

Bạn đã học tiếng anh khi ngủ đúng cách?

Học tiếng anh khi ngủ là phương pháp luyện nghe tiếng anh trong trại thái không nhận thức giúp não bộ hấp thụ ngôn...
video

Luyện nghe tiếng anh cơ bản: 25 bài nghe ngắn cho người mới bắt...

Luyện nghe tiếng Anh cơ bản bằng 25 câu chuyện ngắn giúp các bạn ở trình độ cở bản lên một cấp độ mới...
video

300 câu luyện nghe tiếng Anh đi đâu cũng nói

300 câu luyện nghe tiếng Anh đi đâu cũng nói - Tổng hợp 345 câu tiếng anh luyện nghe cho người mới bắt đầu học...
video

Tiếng anh các hoạt động, thói quen sinh hoạt hằng ngày

Tiếng anh các hoạt động, thói quen sinh hoạt hằng ngày - 60 hoạt động thường ngày của mỗi người bằng tiếng anh như...